Wat te doen bij overlijden

-

Het overlijden van een dierbare komt – ondanks mogelijke voorbereidingen – altijd als een schok. Als houvast willen wij enkele te ondernemen stappen op een rij zetten. Bij elk overlijden, zowel thuis als in het ziekenhuis, moet er een vaststelling gebeuren door een arts. Wanneer iemand thuis overlijdt, dient u zelf de arts te contacteren. Deze vaststelling, gevolgd door het opmaken van de nodige documenten, kan gebeuren door uw huisarts, dokter van wacht of elke andere behandelende arts. In geval van overlijden in een woon- en zorgcentrum of in een ziekenhuis is het de instelling zelf die zal instaan voor het contact met de arts. Na deze vaststelling kan de begrafenisondernemer in samenspraak met de familie het overbrengen van de overledene naar het funerarium praktisch organiseren.

Volgende documenten voorziet u best om af te geven aan de ondernemer:

  • De identiteitskaart
  • Het rijbewijs
  • Indien van toepassing – het huwelijksboekje van de overledene.
  • Overlijdensattest
  • Attest crematie
  • Huwelijksboekje van de ouders indien niet getrouwd

Het kan eveneens handig zijn de kledij voor het maken van de lijktooi klaar te leggen.

Daarna zal de begrafenisondernemer u verder adviseren en ondersteunen bij de nodige schikkingen en het vervullen van alle formaliteiten bij de betreffende burgerlijke stand.

Nazorg

-